Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 5/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 310

Bài học trực tuyến Khối 5 từ ngày 06 tháng 04 năm 2020 đến ngày 11 tháng 04 năm 2020

Thứ hai ngày 06 tháng 04 năm 2020

Toán: Luyện tập chung

https://youtu.be/di2gPqOva0M

 

LTVC: MRVT: Trật tự - An ninh.

https://youtu.be/wQN6sbFKpJw

 

Khoa học: Lắp mạch điện đơn giản.

https://youtu.be/CSWjvhYOKRU

 

Thứ ba ngày 07 tháng 04 năm 2020

Toán: Luyện tập chung

https://youtu.be/7WjcRZ3rMfA

 

TLV: Ôn tập tả đồ vật

https://youtu.be/mESxfx22hLE

 

Lịch sử: Đường Trường Sơn.

https://youtu.be/vJALJJqXyVc

 

Thứ tư ngày 08 tháng 04 năm 2020

Toán: Giới thiệu hình trụ, hình cầu 

https://youtu.be/dWFQzOZeHTk

 

LTVC: Nối các vế câu ghép bằng cặp quan hệ từ hô ứng.

https://youtu.be/WDK0dbOWd2w

 

Điạ lí: Ôn tập

https://youtu.be/99d2ShHdNAU

 

Thứ năm ngày 09 tháng 04 năm 2020

Toán: Luyện tập chung

https://youtu.be/y1dbTyaVt-o

 

TLV: Ôn tả đồ vật ( lập dàn ý).

https://youtu.be/OxuwTszq8PM

 

Khoa học: An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện.

https://youtu.be/X8WhsFEko9g

 

Thứ sáu ngày 10 tháng 04 năm 2020

Toán: Luyện tập chung

https://youtu.be/qnl1mLPit_c

 

Chính tả: Rèn viết: Núi non hùng vĩ.

https://youtu.be/LTQ4lp3-iA8

 

Anh văn: Unit 11: In the museum

https://youtu.be/PT7epRHKk9c

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88