Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 12/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 707

Bài học trực tuyến Khối 5 từ ngày 13 tháng 04 năm 2020 đến ngày 18 tháng 04 năm 2020

Thứ hai ngày 13 tháng 04 năm 2020

Toán: Tự kiểm tra

https://youtu.be/Kbb6lGUJDh8

 

LTVC: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ.

https://youtu.be/rSNAATOUoGY

 

Khoa học: Bài 49, 50: Ôn tập

https://youtu.be/CQuhck--wRk

 

Thứ ba ngày 14 tháng 04 năm 2020

Toán: Bảng đơn vị đo thời gian 

 https://youtu.be/QLA0MJECzNI

 

TLV: Kiểm tra viết

https://youtu.be/y8jV0RLwt2o

 

Lịch sử: Sấm sét đêm giao thừa.

https://youtu.be/ftoKOd2ql44

 

Thứ tư ngày 15 tháng 04 năm 2020

Toán: Cộng số đo thời gian. 

https://youtu.be/y5AKRTBmY_Y

 

LTVC: Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ.

https://youtu.be/k-VaLFjGQU4

 

Điạ lí: Châu Phi

 https://youtu.be/h0xYG_QXUWU

 

Thứ năm ngày 16 tháng 04 năm 2020

Toán: Trừ số đo thời gian. 

https://youtu.be/jKC5B-dVQaU

 

TLV: Tập viết đoạn văn đối thoại.

https://youtu.be/kSakyaKUvAU

 

Thứ sáu ngày 17 tháng 04 năm 2020

Toán: Luyện tập 

https://youtu.be/Yb7vtkfe0no

 

Chính tả: Rèn viết: Ai là thủy tổ loài người

https://youtu.be/WK_MPn3Cvb0

 

Anh văn: In the museum

https://youtu.be/LSbUGDSeDjw

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88