Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 21/2/2021, 21:22
Lượt đọc: 73

Bài học trực tuyến Khối 5 từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 đến ngày 27 tháng 02 năm 2021

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

ĐƯỜNG LINK

THỨ HAI
22/02/2021

1

 Tập đọc Phân xử tài tình  https://www.youtube.com/embed/Hf1d1H6RIsY

2

 Toán Xăng - ti - mét khối  https://www.youtube.com/embed/_69nDc84RHU

3

 Khoa học  Bài 45: Sử dụng năng lượng điện  https://www.youtube.com/embed/dvhY4v8H5p0

4

 Mĩ thuật Bài 23: Giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt Nam  https://www.youtube.com/embed/dFIb-wPI_Kc

THỨ BA
23/02/2021

1

Toán Mét khối

https://www.youtube.com/embed/hvNyqPAP_jE

2

TLV Lập chương trình hoạt động

https://www.youtube.com/embed/bZ7ZR1dbV44

3

Thể dục Bài thể dục lớp 5 https://www.youtube.com/embed/lc57cHHtMBw
 4  LTVC  Ôn tập: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ  https://www.youtube.com/embed/3Kvyhcj97w0
 5  Địa lí  Một số nước ở Châu Âu  

THỨ TƯ
24/02/2021

1

Khoa học Bài lắp đặt mạch điện đơn giản 

https://www.youtube.com/embed/prvOlADZPhc

3

Kĩ thuật Lắp xe cần cẩu

https://www.youtube.com/embed/PgANftVuXPs

4

Toán  Luyện tập

https://www.youtube.com/embed/xhATY-XO39g

 5 Âm nhạc

Hát mừng

Tre ngà bên Lăng Bác

https://www.youtube.com/embed/Sq6pHZhxi5U

6

Tập đọc

Chú đi tuần

https://www.youtube.com/embed/_fzPNzgWXmw
 THỨ NĂM
25/02/2021
     
 2      
 3      
 4 Tiếng anh Unit 11 https://www.youtube.com/embed/TEGL2pPZ2zA
Kĩ thuật Lắp xe cần cẩu https://www.youtube.com/embed/FlPk5coiSIc
 THỨ SÁU
26/02/2021
 1      
     
 3      
 4      
 5  Tin học

Chủ đề 25: Biên tập kênh văn bản

Chủ đề 26: Biên tập kênh hiệu ứng

https://www.youtube.com/embed/_1zcysEr9lk
  THỨ BẢY
27/02/2021
 
     
     
     
4      
5    

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88