Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ hai, 30/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 945

Bài học trực tuyến Khối 5 từ ngày 30 tháng 3 năm 2020 đến ngày 04 tháng 04 năm 2020

Thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2020

Toán: Luyện tập chung. Thể tích một hình

https://youtu.be/RklGneoiMXE

 

LTVC: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.

https://youtu.be/QijY1tPygRo

 

Khoa học: Sử dụng năng lượng gió và nước chảy

https://youtu.be/FDW3XUiRqOE

 

 Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2020

Toán: Xăng ti mét khối. Đề xi mét khối

https://youtu.be/HUVXIVbCPb4

 

TLV: Kể chuyện

https://youtu.be/enkc7WBSG-4

 

Lịch sử: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.

https://youtu.be/dNShRkO5-hQ

 

Thứ tư ngày 01 tháng 04 năm 2020

Toán: Mét khối. Luyện tập

https://youtu.be/BVuSmvw59Rw

 

LTVC: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.

https://youtu.be/o53xBpqBvTQ

 

Địa lí: Châu Âu - Một số nước ở Châu Âu

https://youtu.be/R8fUp0GASRE

 

 Thứ năm ngày 02 tháng 04 năm 2020

Toán: Thể tích hình hộp chữ nhật.

https://youtu.be/LXOabwqKOPI

 

Khoa học: Sử dụng năng lượng điện và lắp mạch điện

https://youtu.be/YDM3toNQ3XE

 

Thứ sáu ngày 03 tháng 04 năm 2020

Toán: Thể tích hình lập phương.

https://www.youtube.com/watch?v=lbg_pgFfw1s

 

Tiếng anh: Unit 10: Lesson 5, Lesson 6 + Workbook + Review

https://youtu.be/bHPofXu-rrg

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88