Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ hai, 20/9/2021, 10:35
Lượt đọc: 34

Bài học trực tuyến Khối 5 Tuần 1 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(20/9/2021)

1

CHÀO CỜ

Sinh hoạt tuần 1

2

TOÁN

Ôn tập: Khái niệm về phân số

https://drive.google.com/file/d/1mAMvyOQ90yTYDo2%20%20J4ZXAdzGlUeJM-l49/view?usp=sharing

3

TẬP ĐỌC

Thư gửi các học sinh

https://youtu.be/swDY7fALBDo

4

KHOA HỌC

Sự sinh sản

https://youtu.be/F8GDe0hFlMk

5

ÂM NHẠC

Học hát Reo vang bình minh

THỨ BA

(21/9/2021)

1

TOÁN

Ôn tập:Tính chất cơ bản của phân số

https://drive.google.com/file/d/1SE9mizRsAj%20%20MUgwWgckHgydVWBVYRSFmp/view?usp=sharing

2

LTVC

Từ đồng nghĩa

https://youtu.be/BfTWmXeKIjA

3

LỊCH SỬ

“Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định

https://youtu.be/NQn7i3_nRJo

4

MĨ THUẬT

Màu sắc trong trang trí

5

KỂ CHUYỆN

Lý Tự Trọng

https://youtu.be/cz9fhqcNE0o

THỨ TƯ (22/9/2021)

1

T.ANH

(ch)- Learn to listen, Learn to Answer, Let’s Learn Grammar/ Grammar point

https://www.youtube.com/watch?v=q763SCzq368&t=2s

2

TOÁN

Ôn tập: So sánh hai phân số

https://drive.google.com/file/d/1CJ_JGY59AXvm%20%20BHN_3zI7Bnxf0vW6k0Y4/view?usp=sharing

3

TẬP ĐỌC

Quang cảnh làng mạc ngày mùa

https://youtu.be/vzGnzaaRjKg

4

TLV

Cấu tạo của bài văn tả cảnh.

https://youtu.be/VtroneA--4A

5

THỂ DỤC

Tổ chức lớp - Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Kết bạn”

THỨ NĂM (23/9/2021)

1

TOÁN

Ôn tập: So sánh hai phân số (tt)

https://drive.google.com/file/d/1xM4fcRRq%20%20EIdUAqvYi2blLtd7JvQ2nENT/view?usp=sharing

2

LTVC

Luyện tập về từ đồng nghĩa.

https://youtu.be/J6kTNxx25uo

3

CHÍNH TẢ

Nghe viết: Việt Nam thân yêu

https://youtu.be/OapqAn4Svdg

4

KHOA HỌC

Nam hay nữ

https://youtu.be/MXOeBFxc5Po

5

ĐẠO ĐỨC

Em là học sinh lớp 5

https://youtu.be/5BdvjWhBKno

THỨ SÁU (24/9/2021)

1

TOÁN

Phân số thập phân

https://drive.google.com/file/d/1zPnCRzG95i7FOivf_-pVFs6hqX_ummbu/view?usp=sharing

2

TLV

Luyện tập tả cảnh.

https://youtu.be/-Msec8cdGFM

3

THỂ DỤC

Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức”

4

ĐỊA LÝ

Việt Nam - đất nước chúng ta

https://youtu.be/vOEXp69mGRc

5

KĨ THUẬT

Đính khuy hai lỗ


Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88