Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 21/11/2021, 17:40
Lượt đọc: 46

Bài học trực tuyến Khối 5 Tuần 10 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(22/11/2021)

1

TOÁN Luyện tập chung https://www.youtube.com/watch?v=y5EqBKsWdSM 

2

TẬP ĐỌC Ôn tập giữa kì 1 (tiết 1+3) https://youtu.be/DyEW4LHz0F4

3

KHOA HỌC    

4

THỂ DỤC Động tác vặn mình - Trò chơi https://youtu.be/j1QtjDR_6no 

5

ÂM NHẠC Ôn: Những bông hoa, những bài ca https://www.youtube.com/watch?v=WhDHIzDRaBQ

THỨ BA

(23/11/2021)

1

TOÁN Cộng hai số thập phân https://www.youtube.com/watch?v=KLdRmgbxqoY 

2

LTVC Ôn tập https://www.youtube.com/watch?v=tclIAEmyW5U

3

T.ANH (a-e)- Learn to listen, Learn to Answer, Let’s Learn Grammar/ Grammar point https://youtu.be/Aopi6b4deaw

4

T.ANH (a-e)- Learn to sound/words, Learn to read, Learn to speak https://youtu.be/Aopi6b4deaw
   5  KỂ CHUYỆN Ôn tập giữa kì 1 (tiết 4+5) https://youtu.be/1h1St28mWUg

THỨ TƯ 

(24/11/2021)

1

TOÁN

Luyện tập chung https://www.youtube.com/watch?v=lB78NDzvV9I

2

TLV Ôn tập giữa kì 1 (tiết 6)
https://youtu.be/dpfjgNbdv0g

3

LỊCH SỬ Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập https://youtu.be/rBoS96ARM7M 

4

KHOA HỌC    

5

THỂ DỤC Ôn tập

THỨ NĂM

 (25/11/2021)

1

TOÁN Tổng nhiều số thập phân https://www.youtube.com/watch?v=uEZ_1O1jttA 

2

CHÍNH TẢ Ôn tập giữa kì 1 (tiết 7) https://youtu.be/-9CUsJ1fOFI

3

LTVC

Ôn tập

4

ĐỊA LÝ

Nông nghiệp https://youtu.be/4quYMlDI-LA 

5

ĐẠO ĐỨC Tình Bạn (Tiết 2) https://youtu.be/ziB3DFDPRkU 

THỨ SÁU 

(26/11/2021)

1

TOÁN Ôn tập  

2

TẬP ĐỌC Ôn tập
   3  TLV Ôn tập  

4

KĨ THUẬT

Bày, dọn mốn ăn trong gia đình https://www.youtube.com/watch?v=UGayp3W2Zjo

5

MĨ THUẬT Vẽ tranh đề tài Trường em  https://www.youtube.com/watch?v=1T4gkeiWVfE

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87