Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ bảy, 27/11/2021, 17:0
Lượt đọc: 45

Bài học trực tuyến Khối 5 Tuần 11 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(29/11/2021)

1

TOÁN Luyện tập trang 52  https://youtu.be/PVpu013M4WY

2

TẬP ĐỌC Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ https://youtu.be/S_m5Gel82-4 

3

KHOA HỌC

4

THỂ DỤC Ôn động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung
https://youtu.be/cnUaAI03Ovw 

5

ÂM NHẠC Tập đọc nhạc: TĐN số 3
https://youtu.be/E19fI8GZlSw

THỨ BA

(30/11/2021)

1

TOÁN Trừ hai số thập phân  https://youtu.be/uf5JOZB9sYo

2

LTVC LTVC : Đại từ xưng hô https://youtu.be/nFkHTSXBnmU

3

T.ANH  

4

T.ANH  
   5  KỂ CHUYỆN Kể chuyện : Người đi săn và con nai https://youtu.be/UvU3wwRkLrU

THỨ TƯ 

(01/11/2021)

1

TOÁN

Luyện tập chung trang 54 https://youtu.be/Cgtdrw8Ovjs

2

TLV TLV : Luyện tập làm đơn https://youtu.be/mZP1xF55VKw

3

LỊCH SỬ Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945)  https://youtu.be/ZXkkNIFhz2o

4

KHOA HỌC

5

THỂ DỤC Ôn tập

THỨ NĂM

 (02/11/2021)

1

TOÁN Luyện tập chung trang 55 https://youtu.be/-NMSx2YKg-s 

2

CHÍNH TẢ Chính tả : N- V Luật Bảo vệ môi trường https://youtu.be/GOasoXtNVs8

3

LTVC

LTVC : Quan hệ từ https://youtu.be/MkRoHixarzw

4

ĐỊA LÝ

Lâm nghiệp và thủy sản https://youtu.be/Dsgr9LOzAEI

5

ĐẠO ĐỨC Thực hành giữa học kì 1 https://youtu.be/MtIMECRA85Y 

THỨ SÁU 

(03/11/2021)

1

TOÁN Nhân một số thập phân với một số tự nhiên https://youtu.be/9oA7ce2ImTg

2

TẬP ĐỌC  
   3  TLV Trả bài văn tả cảnh

4

KĨ THUẬT

Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống https://youtu.be/nAb4rixvIGc

5

MĨ THUẬT Chủ đề 3: Công ơn người thầy, Vẽ tranh đề tài trường em https://youtu.be/z52K7C7Ib1U

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87