Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 26/9/2021, 18:27
Lượt đọc: 42

Bài học trực tuyến Khối 5 Tuần 2 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(27/9/2021)

1

TOÁN  Luyện tập https://youtu.be/TvVATXMw4WM

2

TẬP ĐỌC Nghìn năm văn hiến   https://www.youtube.com/watch?v=pyLF4n6qd1o

3

KHOA HỌC  Nam hay nữ (Tiếp theo)  https://youtu.be/6g-8SKWyLjc

4

THỂ DỤC Bài 3: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau.  https://www.youtube.com/watch?v=dLVLClW8Es4

5

ÂM NHẠC  - Ôn bài hát Reo vang bình minh
-Nhạc cụ tiết tấu: Luyện tiết tấu với nhạc cụ gõ.
https://www.youtube.com/watch?v=iB-lkr0_J-o

THỨ BA

(28/9/2021)

1

TOÁN Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số   https://youtu.be/QWP-dyJkjuU

2

LTVC  Mở rộng vốn từ: Tổ quốc  https://www.youtube.com/watch?v=RVguQkwvis4

3

T.ANH  Review  https://youtu.be/LGW-hWZYOx0

4

T.ANH  (sh)- Learn to listen, Learn to Answer, Let’s Learn   https://youtu.be/pY9iSH01a6E
   5  KỂ CHUYỆN  Kể chuyện đã nghe đã đọc  https://youtu.be/5HQM6CEL95E

THỨ TƯ (29/9/2021)

1

TOÁN

 Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số  https://youtu.be/ySmfpOqUIig

2

TLV  Luyện tập tả cảnh  https://www.youtube.com/watch?v=jdsDrS8a098

3

LỊCH SỬ  Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước  https://www.youtube.com/watch?v=Jva8n19KhTQ

4

KHOA HỌC  Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào?  https://youtu.be/hKFTPItIDAw

5

THỂ DỤC  Bài 4: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau. https://www.youtube.com/watch?v=dLVLClW8Es4

THỨ NĂM (30/9/2021)

1

TOÁN  Hỗn số  https://youtu.be/2HIC4HvtfFQ

2

CHÍNH TẢ  (Nghe-viết) Lương Ngọc Quyến  https://www.youtube.com/watch?v=4QE1vbvFg_8

3

LTVC

 Luyện tập về từ đồng nghĩa  https://www.youtube.com/watch?v=-qt0LQnMIQk

4

ĐỊA LÝ

 Địa hình và khoáng sản  https://www.youtube.com/watch?v=-BT9ihh4cnU

5

ĐẠO ĐỨC  Em là học sinh lớp 5 (Tiết 2)  https://youtu.be/rjE1CYzgToU

THỨ SÁU (1/10/2021)

1

TOÁN  Hỗn số (Tiếp theo)  https://youtu.be/aPG9Wzc4o_s

2

TẬP ĐỌC  Sắc màu em yêu  https://www.youtube.com/watch?v=jz51kJaGBWQ
   3  TLV  Luyện tập làm báo cáo thống kê https://youtu.be/GK7PiSMGjiI

4

KĨ THUẬT

 Đính khuy hai lỗ (Tiết 2)  https://youtu.be/qMgpvVjYkMg

5

MĨ THUẬT  Chủ đề: Trường học hạnh phúc
Bài 2: Ngày hội ở trường (Tiết 1)
 https://youtu.be/8zCxysxevIM


Tác giả: admin

87