Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 3/10/2021, 16:16
Lượt đọc: 47

Bài học trực tuyến Khối 5 Tuần 3 năm học 2021 - 2022

    

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(4/10/2021)

1

TOÁN Luyện tập (tr.14 &tr.15)  https://www.youtube.com/watch?v=0EWAOOnt-Ig

2

TẬP ĐỌC Lòng dân (phần 1)  https://www.youtube.com/watch?v=Y-YJYI73n-M

3

KHOA HỌC Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ?  https://www.youtube.com/watch?v=EV1iLVGS3Xc

4

THỂ DỤC ĐHĐN, Trò chơi “Bỏ khăn” (T1,2)  https://youtu.be/gYhb5yLXs6Y

5

ÂM NHẠC Ôn: reo vang bình minh TĐN số 1  https://www.youtube.com/watch?v=MvjRqB8aDcc

THỨ BA

(5/10/2021)

1

TOÁN Luyện tập chung (tr15, tr16 &tr17)  https://www.youtube.com/watch?v=6sBmyMlV60o

2

LTVC MRVT: Nhân dân  https://www.youtube.com/watch?v=YVkWdHrNAi4

3

T.ANH Chữ A-Learn to read, Learn to speak  https://www.youtube.com/watch?v=CBOyjd-nu4s

4

T.ANH Revision  https://www.youtube.com/watch?v=wAux68B3HVg
   5  KỂ CHUYỆN Kể chuyện được chứng kiến được tham gia https://www.youtube.com/watch?v=_t3jEFDZxBE

THỨ TƯ (6/10/2021)

1

TOÁN

Ôn tập

2

TLV Luyện tập tả cảnh (trang 31) https://www.youtube.com/watch?v=Hd8iR-6KC_s

3

LỊCH SỬ  Cuộc phản công ở kinh thành Huế  https://www.youtube.com/watch?v=d5TElG_4PNc

4

KHOA HỌC Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì   https://www.youtube.com/watch?v=LTqCmW8NdiM

5

Tin học   Chủ đề 1: Thư điện tử https://youtu.be/jL3eoGNN33o

THỨ NĂM (7/10/2021)

1

TOÁN Ôn tập về giải toán (tr.17)  https://www.youtube.com/watch?v=RD5oXF0CGus

2

CHÍNH TẢ  Nhớ-viết Thư gửi các học sinh  https://www.youtube.com/watch?v=i5TfeHaZr1o

3

LTVC

Luyện tập về từ đồng nghĩa  https://www.youtube.com/watch?v=essJkBKKzjo

4

ĐỊA LÝ

Khí hậu  https://www.youtube.com/watch?v=Xm1TZiVeqGM

5

ĐẠO ĐỨC Có trách nhiêm về việc làm của mình (T1)  https://www.youtube.com/watch?v=fVFvmyYjmIU

THỨ SÁU (8/10/2021)

1

TOÁN Ôn tập về giải toán tổng - tỉ và hiệu - tỉ.

2

TẬP ĐỌC Lòng dân (tt)  https://www.youtube.com/watch?v=skWPbRP52os
   3  TLV Luyện tập tả cảnh (Trang 34)  https://www.youtube.com/watch?v=XYeoO4YBwII

4

KĨ THUẬT

 Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình https://www.youtube.com/watch?v=UHbcVTLEeq0&ab_channel=PhuongNguyen

5

MĨ THUẬT Trang trí đối xứng qua trục (vẽ theo nhạc) https://drive.google.com/file/d/1Fz61rn9AsM2g8WD3opS00cjL2Ow6xboT

Tác giả: admin

87