Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ ba, 11/5/2021, 16:19
Lượt đọc: 90

Bài học trực tuyến Khối 5 Tuần 34 năm học: 2020 - 2021

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINK BÀI TẬP

ĐƯỜNG LINK VIDEO

THỨ BA 11/05/2021

1 Tập đọc Lớp học trên đường
2 Toán Luyện tập ôn toán chuyển động đều. (Trang 171)  
3 LTVC Ôn: Nối các vế câu bằng cặp quan hệ từ.
 4 Khoa học  Tác động của con người đối với môi trường không khí và nước.     

THỨ TƯ 12/05/2021

1 Tập đọc Nếu trái đất thiếu trẻ con.
 
2 TLV Trả bài văn tả cảnh  
3 Toán Luyện tập: Ôn toán có nội dung hình học. (Trang 172)  
Địa lý   Ôn tập cuối năm    
 5 Tiếng anh  REVISION   https://www.youtube.com/embed/YHTirMNRmw0

THỨ NĂM 13/05/2021

1 Chính tả Nhớ -viết: Sang năm con lên bảy.  
2 Toán Luyện tập (trang 173)  
 3 Khoa học  Một số biện pháp bảo vệ môi trường.    
 Lịch sử Ôn tập cuối năm.     

THỨ SÁU 14/05/2021

1 Toán

Luyện tập chung (trang 175)

 
2 Toán

Luyện tập chung (trang 176)

 
 3 TLV

Luyện tập chung (trang 176)

   
 4  LTVC Ôn tập: Dấu gạch ngang (Viết đoạn văn hội thoại có dùng dấu gạch ngang)     
 Kể chuyện Được chứng kiến hoặc tham gia-( Chủ đề : Bảo thiếu nhi….)     Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88