Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ ba, 18/5/2021, 11:22
Lượt đọc: 29

Bài học trực tuyến Khối 5 Tuần 35 năm học: 2020 - 2021

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINK BÀI TẬP

THỨ HAI 17/05/2021

1

Toán

Luyện tập chung (Trang 176 )  on_tv_tiet_1_thu_hai_ngay_17_thang_5_nam_2021_185202110.docx
2 Tiếng việt  Ôn tập: Tiết 1 thu_21752021_-_on_tap_ve_tim_hai_so_khi_biet_tong_hoac_hieu_va_ti_so_-_tuan_35__185202110.docx 

3

Khoa học

Ôn tập môi trường và tài nguyên thiên nhiên thu_217-5-2021_khoa_hoc-_bai_on_tap_185202111.docx
 4 Tiếng việt Ôn tập tiết 2  ltvc_thu_2_on_tap_tiet_2_tuan_35_1_185202111.doc 
 5  Tiếng anh Ôn tập cuối năm   

THỨ BA 18/05/2021

1 Tiếng việt Ôn tập: Tiết 3  thu_3_1852021_-_luyen_tap_chung_-_tuan_35_185202111.docx
2 Toán Luyện tập chung ( Trang 177)  
Tiếng việt Ôn tập: Tiết 4 tlv_thu_3_tiet_3_185202111.docx 
 4  Khoa học Ôn tập và kiểm tra cuối năm   

THỨ TƯ 19/05/2021

1 Tiếng việt Ôn tập tiết 5
thu_4_19-5-2021_on_tap_tiet_4_185202111.docx
2 Tiếng việt Ôn tập: Tiết 6  thu_41952021_-_luyen_tap_chung_-_tuan_35_-_copy_-_copy_-_copy_185202111.docx
 3  Toán Luyện tập chung (trang 178)  thu_tu_-19-5-2021_tv_on_tap_t5_185202111.docx
 4  Địa lý  Ôn tập cuối năm  
 5 Tiếng anh  Ôn tập cuối năm   

THỨ NĂM 20/05/2021

1 Tiếng việt Ôn tập tiết 7 thu_5-20-5-2021_on_tap_tiet_6_185202111.doc 
2  Toán

Luyện tập chung (trang 179 )

thu_nam_-19-5-2021_tv_on_tap_t7_-_copy_185202111.docx 
 3  Lịch sử  Ôn tập cuối năm.  

THỨ SÁU 21/05/2021

1 Toán

Ôn tập cuối năm.

thu_sau_21-5_tieng_viet_on_tiet_8_185202111.docx
 2 Tiếng việt Ôn tập tiết 8  thu_sau_20-5-2021_lich_su_on_tap_185202111.docx 

Tác giả: admin

87