Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ bảy, 9/10/2021, 17:32
Lượt đọc: 35

Bài học trực tuyến Khối 5 Tuần 4 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(11/10/2021)

1

TOÁN Ôn tập và bổ sung về giải toán https://youtu.be/hwb1gqbig3c 

2

TẬP ĐỌC Những con sếu bằng giấy  https://youtu.be/SEa4Xghy0GY 

3

KHOA HỌC Vệ sinh ở tuổi dậy thì
Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già

https://youtu.be/f5WIkr2r1Bc%20

 https://youtu.be/VLxqmm3KXlE 

4

THỂ DỤC Ôn tập ĐHĐN (tiết 7) https://youtu.be/jCWvimtwaxA 

5

ÂM NHẠC Học hát: Con chim hay hót https://youtu.be/TToBR_WdtmA 

THỨ BA

(12/10/2021)

1

TOÁN Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt) https://youtu.be/m4L4miGlQao 

2

LTVC Từ trái nghĩa https://www.youtube.com/watch?v=LFNs3Oduovo 

3

T.ANH (th)- Learn to listen, Learn to Answer, Let’s Learn Grammar/ Grammar point https://www.youtube.com/watch?v=LLnj8LtCAPA 

4

T.ANH (th)- Learn to sound/words, Learn to read, Learn to speak  https://www.youtube.com/watch?v=n-oogvppN6g
   5  KỂ CHUYỆN Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai https://youtu.be/qc636asWWWI

THỨ TƯ 

(13/10/2021)

1

TOÁN

Luyện tập (TRANG 19) https://youtu.be/zkYFgRN6Nps

2

TLV TLV: Luyện tập tả cảnh https://youtu.be/XYTRXFNg65A

3

LỊCH SỬ Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX https://www.youtube.com/watch?v=rMr1-Ohn1TI 

4

TIN HỌC Chủ đề 2: Gửi và nhận thư điện tử https://youtu.be/jAjFnFL3V4E

5

THỂ DỤC Ôn tập ĐHĐN (tiết 8) https://youtu.be/jCWvimtwaxA

THỨ NĂM

 (14/10/2021)

1

TOÁN Luyện tập (TRANG 21) https://youtu.be/aB5aoeT3l8k 

2

CHÍNH TẢ Chính tả: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ (nghe- viết) https://youtu.be/YscpbGktuCw 

3

LTVC

Luyện tập về từ trái nghĩa https://www.youtube.com/watch?v=jsiqi1H8zKQ 

4

ĐỊA LÝ

Sông ngòi https://youtu.be/XeOIrU9BXb0 

5

ĐẠO ĐỨC Có trách nhiệm về việc làm của mình (tiết 2) https://www.youtube.com/watch?v=hzpnZFF2cnA 

THỨ SÁU (15/10/2021)

1

TOÁN Ôn tập

2

TẬP ĐỌC Bài ca về trái đất https://youtu.be/oDjx4P14SQ4
   3  TLV TLV: Tả cảnh (KT viết) https://youtu.be/V-C_zx2oHxk 

4

KĨ THUẬT

 Thêu dấu nhân https://youtu.be/LVyWXBnc_1c

5

MĨ THUẬT Tiết4: Trang trí hình chữ nhật https://youtu.be/67aHArkGkKQ 

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87