Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 24/10/2021, 17:17
Lượt đọc: 76

Bài học trực tuyến Khối 5 Tuần 6 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(25/10/2021)

1

TOÁN Luyện tập trang 28  

2

TẬP ĐỌC Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai  

3

KHOA HỌC Phòng bệnh sốt rét 
https://youtu.be/XXXdXxRQO8E
 Phòng bệnh sốt xuất huyết  https://youtu.be/n_onyoAN94E

4

THỂ DỤC Đội hình đội ngũ.Trò chơi “ Chuyển đồ vật” https://www.youtube.com/watch?v=QVRbhWEYj68 

5

ÂM NHẠC Tập đọc nhạc số 2_ Nghe nhạc https://youtu.be/yTSdyiLIg3Y

THỨ BA

(26/10/2021)

1

TOÁN Héc ta https://www.youtube.com/watch?v=I8IjwO22Awo&t=2s 

2

LTVC MRVT: Hữu nghị - Hợp tác https://youtu.be/pwNqb3GSqsE

3

T.ANH (ng) Learn to sound/words, Learn to read, Learn to speak https://youtu.be/aM2jcFdOb2E 

4

T.ANH Review  https://youtu.be/4v_fj8r1vb8
   5  KỂ CHUYỆN Giảm tải

THỨ TƯ 

(27/10/2021)

1

TOÁN

Luyện tập https://www.youtube.com/watch?v=FwJOjiE72aU 

2

TLV Luyện tập làm đơn https://youtu.be/W3spOz7T1uE

3

LỊCH SỬ Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
https://youtu.be/-2xnUVtQh00 

4

KHOA HỌC Phòng bệnh viêm não https://youtu.be/4viCTGhXk2w

5

THỂ DỤC Đội hình đội ngũ.Trò chơi “ Lăn bóng bằng tay” https://www.youtube.com/watch?v=Xm_-SB-K6K0
 6  Tin học Chủ đề 4: Quản lý hộp thư điện tử  https://youtu.be/fT_LpqFRxrM 

THỨ NĂM

 (28/10/2021)

1

TOÁN Luyện tập chung https://www.youtube.com/watch?v=6FdfIGXLexs&t=46s 

2

CHÍNH TẢ Ê-mi-li, con...  https://www.youtube.com/watch?v=-QAJRFf7Bi0

3

LTVC

Giảm tải

4

ĐỊA LÝ

Đất và rừng https://youtu.be/_wfeZ9RYNeI

5

ĐẠO ĐỨC Có chí thì nên (tiết 2)  https://youtu.be/URqToLODtOU

THỨ SÁU (29/10/2021)

1

TOÁN Giảm tải

2

TẬP ĐỌC Tác phẩm của Si-le và tên phát-xít https://youtu.be/92pUxr7RXS8
   3  TLV Luyện tập tả cảnh  https://youtu.be/Umw5fg1fjTQ

4

KĨ THUẬT

Chuẩn bị nấu ăn https://youtu.be/l2837HBBDPw

5

MĨ THUẬT  Giảm tải

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88