Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 31/10/2021, 19:13
Lượt đọc: 38

Bài học trực tuyến Khối 5 Tuần 7 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(01/11/2021)

1

TOÁN Luyện tập chung https://youtu.be/OpDrJdEhmJ0

2

TẬP ĐỌC Tập đọc: Những người bạn tốt https://youtu.be/Y6qgATvEX0w

3

KHOA HỌC Phòng bệnh viêm gan A( Tiết 1) https://youtu.be/qx1LkSTIf3c

4

THỂ DỤC Bài 13: Tập hợp hàng dọc,
 hàng ngang, dóng thẳng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng – Trò chơi: Chạy bền

https://www.youtube.com/watch?v=2j1%20oyrxPYJg 

5

ÂM NHẠC Ôn tập TĐN 1 2 – Lý thuyết âm nhạc nhịp 3/4 https://www.youtube.com/watch?v=laNO3EqGHm4

THỨ BA

(02/11/2021)

1

TOÁN Khái niệm số thập phân https://youtu.be/3QOPlDOHL8c

2

LTVC LTVC: Từ nhiều nghĩa https://youtu.be/kvFdn8D8cDI

3

T.ANH (wh)- Learn to listen, Learn to Answer, Let’s Learn Grammar/ Grammar point https://youtu.be/_fKHWael3ZA 

4

T.ANH (wh)- Learn to sound/words, Learn to read, Learn to speak https://youtu.be/zRfZEVli6Qk 
   5  KỂ CHUYỆN Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam
https://youtu.be/bQfT4x8zgDo 

THỨ TƯ 

(03/11/2021)

1

TOÁN

Khái niệm số thập phân (tt) https://youtu.be/4KvQUrJ-umc 

2

TLV TLV: Luyện tập tả cảnh (tiết 1) https://youtu.be/y0p7R_40ycQ

3

LỊCH SỬ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời  https://youtu.be/VtfTtkXy-Yw

4

KHOA HỌC Phòng tránh  HIV/AIDS (Tiết 2) https://youtu.be/pHW9owkZgGU 

5

THỂ DỤC Bài 14: Đổi chân khi đi sai 
nhịp, đi đều vòng phải, vòng trái trò chơi : chạy bền
https://www.youtube.com/watch?v=rdbhe9rAWtM&t=340s
 6  Tin học Chủ đề 5: 

<yt-formatted-string class="style-scope ytd-video-primary-info-renderer" style="word-break: break-word;">Công cụ Microsoft Outlook</yt-formatted-string>

https://youtu.be/yFCOsUc8ohM 

THỨ NĂM

 (04/11/2021)

1

TOÁN Hàng của số tthậpphân .Đọc,viết số tập phân https://youtu.be/pdKksNJjhII 

2

CHÍNH TẢ Chính tả: Dòng kinh quê hương (nghe - viết) https://youtu.be/g8ie1-woWWQ 

3

LTVC

LTVC: Luyện tập về từ nhiều nghĩa https://youtu.be/Vkb93_1_Zww 

4

ĐỊA LÝ

Ôn tập https://youtu.be/6szOJYnuBb4 

5

ĐẠO ĐỨC Nhớ ơn tổ tiên (tiết 1) https://youtu.be/kZan2Ailn28 

THỨ SÁU (05/11/2021)

1

TOÁN Luyện tập
https://youtu.be/5CFdf5v-4No 

2

TẬP ĐỌC Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà https://youtu.be/02nbVjPTUFs
   3  TLV TLV: Luyện tập tả cảnh (tiết 2) https://youtu.be/pwP5dDnH9SQ 

4

KĨ THUẬT

 Nấu cơm https://www.youtube.com/watch?v=OmiHn-uHW8Y

5

MĨ THUẬT Chủ đề: Màu sắc trong trang trí đối xứng qua trục  https://www.youtube.com/watch?v=vZa3c-o-sqQ

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88