Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 14/11/2021, 18:51
Lượt đọc: 30

Bài học trực tuyến Khối 5 Tuần 9 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(15/11/2021)

1

TOÁN Luyện tập https://www.youtube.com/watch?v=CDYQs8y8k8g 

2

TẬP ĐỌC Cái gì quý nhất?  

3

KHOA HỌC Bài 20: Ôn tập con người và sức khỏe

 Bài 21: Ôn tập: con người và sức khỏe. (tiếp theo)

4

THỂ DỤC Động tác vươn thở, động tác tay, chân của bài thể dục phát triển chung. https://www.youtube.com/watch?v=v0NQPO9QlFg 

5

ÂM NHẠC Học hát bài: Những bông hoa những bài ca https://www.youtube.com/watch?v=22OtDxufmQg

THỨ BA

(16/11/2021)

1

TOÁN Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân https://www.youtube.com/watch?v=-pgjEPm4rAE 

2

LTVC Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên 

3

T.ANH (ai)- Learn to sound/words, Learn to read, Learn to speak https://youtube.com/watch?v=sy-wppLoVZA&feature=share

4

T.ANH Theme Revision https://www.youtube.com/watch?v=J35NujGDv24 
   5  KỂ CHUYỆN Ôn tập: Kể chuyện đã nghe đã đọc https://www.youtube.com/watch?v=xU--DfW_-Zc 

THỨ TƯ 

(17/11/2021)

1

TOÁN

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân https://www.youtube.com/watch?v=1IYBVvuXBdE 

2

TLV Luyện tập thuyết trình tranh luận (Tiết 1) https://www.youtube.com/watch?v=DaMyNZPMMT4 

3

LỊCH SỬ Cách mạng mùa thu https://www.youtube.com/watch?v=IqvjvLIcQGk 

4

KHOA HỌC Bài 22, 32: Tre, mây, song – Tơ sợi  

5

THỂ DỤC Ôn tập

THỨ NĂM

 (18/11/2021)

1

TOÁN Luyện tập chung https://www.youtube.com/watch?v=5rsEo2li1x4 

2

CHÍNH TẢ Nhớ viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà https://www.youtube.com/watch?v=1MrN3PGli4w

3

LTVC

Đại từ https://www.youtube.com/watch?v=3enK64eBvTA 

4

ĐỊA LÝ

Các dân tộc sự phân bố dân cư https://www.youtube.com/watch?v=STQjcTlzqhc 

5

ĐẠO ĐỨC Tình bạn (tiết 1) https://www.youtube.com/watch?v=np0tY3ZOhok 

THỨ SÁU 

(19/11/2021)

1

TOÁN Ôn tập  

2

TẬP ĐỌC Đất Cà Mau Khối tự ra.
   3  TLV Luyện tập thuyết trình tranh luận (Tiết 2) https://www.youtube.com/watch?v=TKUMQiOwjFA 

4

KĨ THUẬT

Luộc rau. https://www.youtube.com/watch?v=eTuWZRs-W8U

5

MĨ THUẬT Sáng tạo với những chiếc lá https://www.youtube.com/watch?v=S7TMnXTZX9s

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87