Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ hai, 20/9/2021, 7:4
Lượt đọc: 44

TIẾT CHÀO CỜ TUẦN 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Hôm nay ngày 20/9/2021, Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2 tổ chức tiết Chào cờ tuần 1 năm học 2021 - 2022

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87