Thứ ba, 10/8/2021, 8:44
Lượt đọc: 73

Điều chỉnh thời gian huy động trẻ và tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2 xin thông báo sẽ điều chỉnh thời gian huy động trẻ và tuyển sinh năm học 2021 - 2022 theo công văn số: 3225/UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Thời gian huy động trẻ và tuyển sinh lớp 1 kết thúc trước ngày 19/8/2021.

Tác giả: admin

Viết bình luận

87