Cập nhật : 16:50 Thứ ba, 29/6/2021
Lượt đọc: 19

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Số/Ký hiệu: Số: 2/2021/TT-BNV
Ngày ban hành: 11/6/2021
Ngày có hiệu lực: 11/6/2021
Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Thông tư về quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
File đính kèm:
File thứ 1: thongtu02bnv_2962021165154.pdf
Nội dung:

87