Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)

Có 9 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn tuyển sinh năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1035signed-qd-hoi-dong-tuyen-sinh_6720219.pdf
File thứ 2: 1062signed-thong-bao-pgd_6720219.pdf
File thứ 3: 1083scansigned_6720219.pdf
File thứ 4: 2248signed-ke-hoach-xa_6720219.pdf
File thứ 5: 2777cvsigned-ke-hoach-uy-ban_6720219.pdf
File thứ 6: 988signed-huong-dan-tuyen-sinh-pgd_67202110.pdf
 VĂN BẢN - CÔNG VĂNadmin02-07-2021
2 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thongtu02bnv_2962021165154.pdf
Số: 2/2021/TT-BNVVĂN BẢN - CÔNG VĂNadmin29-06-2021
3 Thông tư mới nhất của Bộ GD&ĐT về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường Tiểu học (công lập).
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedupgdbinhchanh20212thong-tu-02-2021-tieu-chuan-bo-nhiem-xep-luong-giao_87202182135.pdf
Số: 02/2021/TT-BGDĐTVĂN BẢN - CÔNG VĂNadmin02-02-2021
4 Các văn bản pháp quy, chỉ đạo, hướng dẫn đã triển khai trong HKI- Năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedupgdbinhchanh20211cacvbdatrienkhaivetruong-hki-20-2141202115_87202191424.pdf
Số: 2251/GDĐTVĂN BẢN - CÔNG VĂNadmin31-12-2020
5 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedupgdbinhchanh20211tt29-bgddtbaibomotsovanbanquyphamphapluatdobotruongb_8720219648.pdf
File thứ 2: datahcmedupgdbinhchanh20211tt41-bgddtbaibomotsovanbanquyphamphapluatdobotruongb_8720219648.pdf
TT 29/2020/ TT-BGDĐT và TT 41/2020/TT-BGDĐTVĂN BẢN - CÔNG VĂNadmin21-12-2020
6 Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: pgdbinhchanh2021143-bgddt51202114_87202185522.pdf
43/2020/TT-BGDĐTVĂN BẢN - CÔNG VĂNadmin21-12-2020
7 Nghị định 124/2020 - quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật khiếu nại
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedupgdbinhchanh20211129nghidinh1242020261202110_87202182517.docx
File thứ 2: datahcmedupgdbinhchanh20211129signed261202110_87202182517.pdf
124/Nđ-CPVĂN BẢN - CÔNG VĂNadmin11-12-2020
8 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 -về công tác pháp chế
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedupgdbinhchanhattachments2020111875signed211202022_8720219.pdf
1875/GDĐTVĂN BẢN - CÔNG VĂNadmin02-11-2020
9 Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT về hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục 12/2020/TT-BGDĐTVĂN BẢN - CÔNG VĂNadmin02-10-2020

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích