Thứ hai, 5/7/2021, 9:28
Lượt đọc: 180

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Công tác tuyển sinh lớp 1 sẽ thực hiện vào: + Đợt 1: Từ ngày 5/7/2021 đến ngày 20/7/2021. + Đợt 2 : Từ ngày 21/7/2021 đến ngày 25/7/2021. => Ngày 30/7/2021 có kết quả tuyển sinh năm học 2021 - 2022.

Tác giả: admin

87