Cập nhật : 9:3 Thứ hai, 21/12/2020
Lượt đọc: 17

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục

Số/Ký hiệu: TT 29/2020/ TT-BGDĐT và TT 41/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 15/9/2020
Ngày có hiệu lực: 19/12/2020
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: datahcmedupgdbinhchanh20211tt29-bgddtbaibomotsovanbanquyphamphapluatdobotruongb_8720219648.pdf
File thứ 2: datahcmedupgdbinhchanh20211tt41-bgddtbaibomotsovanbanquyphamphapluatdobotruongb_8720219648.pdf
Nội dung:

87